Industriell rengöring

Lämna det till experter som gör det åt dig!

Ett av Stockholms städfirmors områden är industriell rengöring.
Industriell rengöring inkluderar rengöring av industribyggnader och anläggningar i produktionsområdet samt specialavdrag i industriella föremål. Detta utbud av tjänster är extremt mångsidigt och kan ställa mycket olika krav på städning för alla branscher och från företag till företag.

Typiska prestationer för städfirman
• Rengöring och underhåll av industrigolv
• Rengöring av byggnadens inre ytor
(tak, väggar, rör, axlar)
• Rengöring av industriellt glas
• Extern rengöring av maskiner och produktionssystem

Dessutom inkluderar den speciella verksamheten inom ramen för industriell rengöring även rengöring av vissa maskiner.

Mångsidig industriell rengöring
Industriell rengöring är mycket mångfaldig och består inte av ett enhetligt utbud av tjänster. Det är ett komplex av mycket olika specialtjänster.

Städfirmor beslutar vilka rengöringsmetoder (manuella, mekaniska eller kombinerade) och rengöringsmedel som ska användas efter noggrant övervägande av alla rengöringsfaktorer (typ och grad av förorening, säkerhet, hygien och miljöbestämmelser till exempel). Kompetens, erfarenhet och användningen av de senaste rengöringsprocesserna gör städfirmorna till en kompetent och erfaren kontakt för din professionella industriella rengöring.

Typiska branscher där städfirmorna i Malmö har sina specialister regelbundet för industriell rengöring:

Kemisk industri
Föroreningarna i den kemiska industrin varierar mycket beroende på produktionsgren. Beroende på typen av damm används olika industriella dammsugare för att ta bort damm.

Om du arbetar i rum med många lösningsmedel krävs särskilda maskiner för att ta bort dessa. Användning av explosionssäkrade dammsugare är nödvändigt på många områden.

Skrivare
I tryckindustrin ska främst smörjmedel, fett och tryckfärger tas bort från maskin- och golvytor.

Lösningsmedel eller rengöringsmedel används särskilt för att avlägsna produktionsspecifik förorening.

Träbearbetningsindustri
Typisk försmyckning av träbearbetningsindustrin, såsom trädamm, träspån, lack och lim avlägsnas som en del av industriell rengöring beroende på typen av smuts med moderna rengöringsmaskiner och lösningsmedel.

Målar industri
Kemikalier (lösningsmedel, starka alkalier) och rengöringsmedel för ultrahögt tryck (tryck över 2000 bar) används för att avlägsna färginsatser på till exempel metallgaller.

Metallindustri
Under industriell rengöring elimineras den typiska smutsningen av metallbearbetningsindustrin, såsom metalldamm, metallspån, smörjmedel, borremulsioner, oljor och fetter med användning av kraftfulla industriella dammsugare och / eller lösningsmedel.

Livsmedelsindustri
Föroreningen som förekommer i de olika grenarna i livsmedelsindustrin (inklusive fabriker, bagerier, mjölkindustri, köttindustri) har ett brett spektrum (t.ex. användning av högtrycksrengöringsprocesser med varmt vatten, användning av alkaliska rengöringsmedel) så att rengöring av respektive typ av föroreningar, graden av föroreningar och det måste anpassas till livsmedelsföretagens särdrag.

Som regel måste desinfektion utföras i olika stadier inom livsmedelsindustrin, eftersom stor omsorg måste vidtas med avseende på hygien. Hygienkontroll och kvalitetssäkring utförs i enlighet med livsmedelshygienregleringen och HACP-konceptet för klienten.

Olika värmepumpar

Geotermiskt värmesystem Geotermisk uppvärmning som ett direkt system är det mest effektiva sättet att använda geotermisk energi. Det är en vätska som rinner här direkt

Läs mer »

Naprapat Stockholm

Behandlingsplanen: steg på vägen till återhämtning Behandling hos naprapat Stockholm Behandlingsplanen är en första bedömning av din naprapat av faserna framför dig på din personliga

Läs mer »

EKOLOGISKA TRYCK

När vi väljer ekotryck använder vi bara ekologiskt papper, tillhandahållet av en hållbar leverantör, i kombination med hållbart tryck. Under produktionen av dessa beställningar strävar

Läs mer »

Målare Stockholm

Din målare i Stockholm Vi arbetar som målare i hela Stockholm med omnejd Letar du efter en pålitlig målare i Stockholm? Du har redan tagit

Läs mer »